Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vårdcentral vägrade hjälpa samkönat par vid assisterad befruktning

Händelsen enligt anmälan

En kvinna i ett samkönat par kontaktade sin vårdcentral för en medicinsk basutredning för att få en remiss för en fertilitetsbehandling. Men vårdcentralen ville inte ta emot dem "eftersom det är så komplicerat med lesbiska par". Kvinnan hänvisades istället till Södersjukhuset som har "specialistkompetens på området".

Till slut fick kvinnan en tid på vårdcentralen, men valde att avstå på grund av det tidigare kränkande bemötandet. Hon anmälde vårdcentralen till DO.

17 maj 2010: Stämning

DO stämde Stockholms läns landsting för diskriminering som har samband med sexuell läggning.

13 oktober 2011: Tingsrättens dom

Stockholms tingsrätt beslöt att det var diskriminering som har samband med sexuell läggning. Tingsrätten dömde landstinget att betala 15 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

12 november 2012: Svea hovrätts dom

Svea hovrätt höjde diskrimineringsersättningen till 30 000 kr. Hovrätten ansåg också att Landstinget är tappande part och därför ska ersätta DO för rättegångskostnaderna i hovrätten.

4 december 2012: Överklagad hovrättsdom

DO ansåg att den utdömda diskrimineringsersättningen i Svea hovrätt fortfarande var för låg och begärde därför prövningstillstånd hos Högsta domstolen. DO ansåg att det belopp som hovrätten dömt ut inte har den avskräckande effekt som var tanken med diskrimineringslagen, eftersom det handlar om ett landsting med en budget på drygt 76 miljarder kronor. Det är dessutom särskilt angeläget att diskriminering inte förekommer inom offentlig sektor.

26 juni 2014: Dom från Högsta domstolen

Högsta domstolen avslog överklagandet. Hovrättens domslut står därmed fast.

Fakta

Både hetero- och homosexuella barnlösa par som vill insemineras måste genomgå en medicinsk utredning. Utredningen är densamma oavsett sexuell läggning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021
Till toppen