Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Socialsekreterare nekade man med hiv möte

Händelse enligt anmälan

En man med hiv nekades under en månads tid att boka in ett fysiskt möte med sin socialsekreterare. I ett e-postmeddelande har mannens social­sekreterare skrivit att skälet till att mannen nekas ett fysiskt möte är att han har hiv och att det finns en risk att socialsekreteraren skulle bli smittad. Efter att mannens kurator lämnade ett klagomål till Stockholms stad fick han till slut ett fysiskt möte med socialsekreteraren.

DO:s bedömning

DO konstaterar, efter att ha utrett händelsen, att mannen har missgynnats genom att inte få träffa sin socialsekreterare. Anmälaren har behandlats sämre än någon annan skulle ha behandlats som har samma insats av socialtjänsten. Det handlar också om att socialtjänsten har kränkt en person som redan har befunnit sig i en utsatt position. Stockholms stad har till DO medgett att mannen har diskriminerats. Händelsen avviker från social­tjänstens riktlinje som innebär att alla har rätt till besök och kontakt med socialtjänsten samt att den enskilde ska tillfrågas om eventuella önskemål eller behov vid besök.

12 oktober 2023: DO begär ersättning

DO och begär att Stockholms stad betalar 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

25 oktober 2023: Stockholms stad betalar ersättning

Stockholms stad medger att mannen diskriminerats av socialtjänsten och betalar diskrimineringsersättning till mannen. Därmed avslutar DO ärendet.

Hiv är en obotlig kronisk sjukdom som dock bland annat enligt Folkhälsomyndigheten inte smittar genom sociala kontakter. Ställningstaganden finns på såväl FN-, Europaråds- och EU-nivå med innebörden att hiv som sjukdom ska anses utgöra en funktionsnedsättning och diskrimineringsgrund när personer med sjukdomen möter hinder och stigmatisering från samhällets sida på grund av sitt tillstånd.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 22 november 2023