Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Västra Götalands regionen krävde drogtest för att förnya recept

Händelsen enligt anmälan

Mannen som har en ADHD-diagnos har under en tid behandlats vid en mottagning i den aktuella regionen. Inför receptförnyelse uppmanades mannen att lämna ett övervakat urinprov för att kontrollera förekomst av narkotika. När mannen invände ändrades kravet till ett salivprov, vilket mannen senare genomförde. Uppmaningen och genomförandet av provet för att kontrollera förekomsten av narkotika har inte föregåtts av någon individuell bedömning. Det fanns även en risk att mannen inte skulle få sin medicin om han inte medverkade i provtagningen.

Förfarandet med ett generellt krav på övervakad urinprovtagning för samtliga patienter med ADHD som ska ordineras viss medicin har granskats och kritiserats av Justitieombudsmannen, JO. I ett beslut från 2020 mot samma region skriver JO att det inte är befogat att ställa ett generellt krav på regelbunden provtagning som förutsättning för den aktuella behandlingen.

DO:s bedömning

Patienten har uppmanats och fått lämna integritetskänsliga prover endast på grund av sin funktionsnedsättning och inte utifrån en bedömning av hans vårdbehov, vilket strider mot diskrimineringslagen.

Förfarandet med ett generellt krav på övervakad urinprovtagning för samtliga patienter med ADHD som ska ordineras viss medicin har granskats och kritiserats av Justitieombudsmannen, JO. I ett beslut från 2020 mot samma region skriver JO att det inte är befogat att ställa ett generellt krav på regelbunden provtagning som förutsättning för den aktuella behandlingen.

10 oktober 2023: DO begär ersättning

DO begär att regionen ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

15 november 2023: Regionen betalar ersättning

Regionen betalar diskrimineringsersättning till mannen. Därmed avslutar DO ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 22 november 2023