Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Landsting ställde olika krav på samkönat par och heterosexuellt par vid inseminationsbehandlingar

Händelsen enligt anmälan

Kvinnorna anmälde landstinget i Västerbotten till den dåvarande myndigheten Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) för diskriminering på grund av sexuell läggning, eftersom de först var tvungna att betala själva för tre inseminationsbehandlingar innan de kunde få tillgång till samma behandling betald av landstinget. Något liknande krav ställdes inte på heterosexuella par. Kvinnorna fick sammanlagt betala 24 000 kronor för tre inseminationsbehandlingar.

Stämning

HomO stämde landstinget för i första hand direkt diskriminering och i andra hand indirekt diskriminering.

9 november 2009: Dom i Tingsrätten

Umeå tingsrätt slår i en dom fast att Västerbottens läns landsting inte gjort sig skyldigt till diskriminering när det krävt att ett lesbiskt par själva skulle betala för tre inseminationsförsök innan de fick rätt till donatorinsemination betald via landstinget.

Tingsrätten anser att någon diskriminering inte ägt rum eftersom de två paren inte befunnit sig i en jämförbar situation. Ett heterosexuellt par var tvungna att försöka bli spontant gravida under tre års tid innan de kunde komma ifråga för inseminationsbehandling betald av landstinget.

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 4 januari 2022