Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Läkare ordinerade övervakat urinprov till flicka med ADHD-diagnos

Händelsen enligt anmälan

En 14-årig flicka med ADHD behövde ett läkarintyg för körkortstillstånd för moped. Läkaren ordinerade då ett övervakat urinprov för att kontrollera förekomsten av narkotika.

Flickan behövde lämna provet under uppsikt av en sjuksköterska som kontrollerade genom ett fönster att inget fusk skedde. Situationen upplevdes kränkande av flickan som blev ledsen och kände sig misstänkliggjord.

DO:s bedömning

Transportstyrelsens föreskrifter, som reglerar det aktuella läkarintyget, ställer inga krav på att läkarens bedömning ska grundas på ett övervakat urinprov. I stället måste en bedömning göras i det enskilda fallet om en sådan provtagning är nödvändig. Det fanns ingen misstanke om missbruk, riskbeteende eller kriminalitet hos flickan. Hennes ADHD var välbehandlad och kontrollerad.

DO bedömer att flickan har ordinerats ett övervakat urinprov med anledning av hennes ADHD-diagnos, utan att läkaren har gjort någon individuell bedömning om det var nödvändigt i hennes fall.

25 januari 2023: DO begär ersättning

DO begär att mottagningen ska erkänna diskrimineringen och betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till flickan.

15 mars: Vårdcentralen betalar ersättning

Mottagningen betalade ersättning till flickan. Därmed är ärendet avslutat.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 22 november 2023