Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Läkare baserade sitt utlåtande på etnisk tillhörighet

Händelsen enligt anmälan

Läkaren arbetade vid den aktuella tiden som psykiatriker på en mottagning i Stockholm. Han har i båda fallen tagit emot patienterna efter remiss från Försäkringskassan. Syftet var att få en psykiatrisk medbedömning i långvariga sjukskrivningsärenden. Efter två besök utfärdade läkaren ett psykiatriskt utlåtande som var grundat på generaliserande uppfattningar utifrån etnisk tillhörighet. Utlåtandet innehåller dessutom nedsättande omdömen om minoritetsgrupper.

Läkaren skrev bland annat i utlåtandena att hos "invandrargrupper från Medelhavet" ("särskilt greker och turkar"), där en make/maka har sjukpension, ökar sannolikheten att även den andra parten "insjuknar". Om kvinnan, skrev han, att hon var omotiverad för rehabilitering och att "det enda som gäller är enkelbiljett till Grekland".

Anmälan till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Kvinnan och mannen gjorde varsin anmälan till den dåvarande myndigheten Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Omed) som inkom den 17 november 2011 och den 10 februari 2006.

10 december 2009: Tingsrättsdom

Stockholms tingsrätt slog fast att läkaren hade diskriminerat två patienter, genom att göra en bedömning som var grundat på generaliserande antaganden utifrån etnisk tillhörighet. Läkaren döms att betala 60 000 kronor i skadestånd till kvinnan och mannen för kränkningen.

Tingsrätten skrev i domen att läkaren inte gjort en saklig individuell bedömning av patienternas besvär. Han hade i stället grundat sitt utlåtande på en generell uppfattning om etniska tillhörigheter. Utlåtandet bidrog till att kvinnan och mannen nekades sjukpenning. Läkaren hade därför utsatt kvinnan och mannen för diskriminering som hade samband med etnisk tillhörighet och skulle betala 60 000 kronor i skadestånd till var och en av dem.

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022