Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Läkare bad kvinna att ta av sig huvudduk

Händelsen enligt anmälan

En läkare på en vårdcentral i Uppsala försökte förmå en vårdsökande kvinna att ta av sig sin huvudduk i samband med ett läkarbesök.
Eftersom kvinnan sökte vård för en åkomma på en kroppsdel som inte täcktes av huvudduken ifrågasatte hon läkarens begäran att ta av den. Läkaren vidhöll dock att hon behövde se hela kroppen.

Enligt regionen som är ansvarig för vårdcentralen har läkaren ställt kravet för att hon ansåg sig behöva se ”hela patienten för att säkerställa en hel hudkostym”.

DO:s bedömning

Enligt Diskrimineringsombudsmannen, DO, har vårdcentralen inte lämnat en rimlig förklaring till varför läkaren bad om att kvinnan skulle ta av sig sin huvudduk. DO anser därför att vårdcentralen har diskriminerat kvinnan. Det är viktigt att alla som söker vård känner en trygghet i att de kommer bli behandlade på ett icke-diskriminerande sätt. Ovidkommande undersökningar eller annan osaklig behandling riskerar att leda till att vissa personer kan dra sig för att söka vård.

30 januari 2024: DO begär ersättning

DO begär nu att Region Uppsala ska betala 70 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

7 mars 2024: Stämning

DO har idag lämnat in en stämningsansökan i detta ärende till tingsrätten.

 

Sidinformation

Senast uppdaterad: 7 mars 2024