Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kvinna nekades plats på kvinnojour när hon berättade att hon hade hiv

Händelsen enligt anmälan

En kvinna som blev hotad av en granne sökte skydd hos en kvinnojour via socialtjänsten för att få ett skyddat boende. När kvinnan upplyste kvinnojouren om att hon bar på hiv nekades hon plats på boendet med hänvisning till smittorisken.

DO:s bedömning

Enligt boendet blev svaret nej eftersom den målgrupp de vänder sig till är kvinnor som utsatts för våld i nära relationer, och att kvinnan därmed inte tillhörde målgruppen.

DO anser dock att nekandet var en direkt följd av att boendets ledning fick veta att kvinnan är hiv-positiv. Efter att det blev känt förklarade boendets föreståndare att kvinnan inte kunde få plats på grund av smittrisken för andra boende. Det är också den bild de två socialsekreterare som var med vid tillfället har beskrivit för DO.

14 mars 2017: DO stämmer

DO lämnade in en stämningsansökan till Västmanlands tingsrätt. Det blir tingsrättens sak att avgöra ifall kvinnojouren överträtt diskrimineringsförbudet.

22 juni 2017: Dom i tingsrätten

Västmanlands tingsrätt konstaterade i en dom att det var diskriminering när kvinnojouren nekade kvinna skyddat boende. Diskrimineringen hade samband med funktionsnedsättning. Kvinnojouren fick betala 20 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Domen har vunnit laga kraft.

Faktaruta

Hiv är en obotlig kronisk sjukdom som dock bland annat enligt Folkhälsomyndigheten inte smittar genom sociala kontakter. Ställningstaganden finns på såväl FN-, Europaråds- och EU-nivå med innebörden att hiv som sjukdom ska anses utgöra en funktionsnedsättning och diskrimineringsgrund när personer med sjukdomen möter hinder och stigmatisering från samhällets sida på grund av sitt tillstånd.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021
Till toppen