Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommun tvångsomhändertog ett barn utan att utreda mammans föräldraförmåga

Händelsen enligt anmälan

Ett nyfött barn togs ifrån sina föräldrar på grund av att mamman har en psykisk funktionsnedsättning. Kommunen tvångsomhändertog barnet utan att ha utrett mammans föräldraförmåga. Paret anmälde till DO att de blev allvarligt kränkta och diskriminerade när deras barn tvångsomhändertogs av kommunen.

DO:s bedömning

DO bedömde att paret har diskriminerats då socialförvaltningen har handlat utifrån en förutfattad mening om att personer med psykisk funktionsnedsättning inte kan ta hand om sina barn.

17 juli 2012: DO stämmer

DO stämde Sigtuna kommun för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. DO yrkar 200 000 kronor var i diskrimineringsersättning till föräldrarna och barnet, det vill säga totalt 600 000 kronor.

24 april 2013: Tingsrättens dom

Sollentuna tingsrätt beslutade att Sigtuna kommun gjorde sig skyldig till diskriminering som hade samband med funktionsnedsättning. Tingsrätten dömde Sigtuna kommun att betala totalt 250 000 kronor i diskrimineringsersättning till familjen.

8 maj 2013: Överklagande

Sigtuna kommun överklagade tingsrättens dom. Den 18 juni meddelade Svea hovrätt prövningstillstånd.

11 april 2014: Hovrättens dom

Svea hovrätt dömde att Sigtuna kommun gjorde sig skyldig till diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Hovrätten dömde kommunen att betala totalt 450 000 kronor i diskrimineringsersättning till familjen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022