Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Döv patient fick ingen tolk vid flera vårdbesök

Händelsen enligt anmälan

En kvinna som är döv har vid upprepade tillfällen bokat vårdbesök inom Gävleborgs region. Hon har då på förhand fått besked om att tolk ska ha blivit bokad. Men vid samtliga tillfällen har det saknats tolk, trots att hon tydligt meddelat vården om behovet av tolk, och trots att hon fått beksed om att tolk blivit bokad.

DO:s bedömning

DO har utrett anmälan och konstaterar att avsaknaden av tolk har gjort det svårare för kvinnan att kommunicera med vården. Kvinnan har missgynnats eftersom hon inte har fått tillgång till vård på samma villkor som en person utan hennes funktionsnedsättning skulle ha fått. Rätten till tolk framgår av hälso- och sjukvårdslagen. Att ha tillgång till tolk vid vårdsbesök är en tillgänglighetsåtgärd som kvinnan behöver. DO anser därför att det varit fråga om bristande tillgänglighet till vård enligt diskrimineringslagen.

18 juni 2024: DO begär ersättning

DO begär att Gävleborgs region betalar 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 24 juni 2024