Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Säkerhetsvakt bad kvinna med assistanshund att lämna köpcentrum

DO har granskat om ett köpcentrum har utsatt en besökare med assistanshund för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Därför inledde DO en tillsyn

DO fick en anmälan från en kvinna som upplevde sig diskriminerad på ett köpcentrum. Hon besökte köpcentret tillsammans med sin assistanshund, en medicinskt alarmerande hund som vid tillfället var under utbildning. Kvinnan satt och vilade på en bänk i centret när hon blev tillsagd av en vakt att assistanshundar under utbildning inte var välkomna på köpcentret. Det innebar att hon och hunden tvingades gå därifrån.

DO beslut: Köpcentret har inte överträtt diskrimineringsförbudet

Vi kan konstatera efter vår utredning att det handlar om en kund som befunnit sig i köpcentrets allmänna ytor och därifrån blivit avvisad av en av köpcentret anställd vakt.

Därmed bedömer vi att händelsen inte kan omfattas av förbudet mot diskriminering vid tillhandahållande av vara eller tjänst i diskrimineringslagens mening. Det kan inte heller omfattas av lagens bestämmelser om anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (som också finns i diskrimineringslagen).

Eftersom det inte finns något annat förbud i diskrimineringslagen som skulle kunna vara tillämpligt på den aktuella händelsen är det DO:s bedömning att den aktuella händelsen inte omfattas av diskrimineringslagen. DO avslutar därför ärendet.

DO:s bedömning utgår från situationen och specifika faktorer i just detta ärende.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021