Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Polismyndighetens registrering av romer

DO inledde en tillsynsutredning med anledning av uppgifter som förekommit i massmedia om att Polismyndigheten i Skåne hade upprättat register över romer. Som ett led i utredningen kontaktade DO polisen i Skåne och begärde in svar på ett antal frågor.

I sitt beslut fann DO att det som framkommit om Polismyndighetens registrering av romer var av ett sådant slag att det inte kunde uteslutas att etnisk profilering användes i den brottsbekämpande verksamheten.

Mot bakgrund av den risk för diskriminering i strid diskrimineringslagen som ett sådant arbetssätt medför, rekommenderade DO Polismyndigheten i Skåne att utreda förekomsten av etnisk profilering och vid behov vidta nödvändiga åtgärder.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021