Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Personer med ADHD och autism nekades möjlighet att prövas för militärtjänst

DO har granskat om Plikt-och prövningsverket och Försvarsmakten har överträtt förbudet mot diskriminering som har samband med funktionsnedsättning vid antagning till militärtjänst.

Därför inledde DO en tillsyn

Under 2018 fick DO in uppgifter om att personer som har vissa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar automatiskt utesluts från antagningen till militärtjänst utan att det görs någon individuell prövning. Uteslutningen sker enligt uppgifterna genom ett frågeformulär tidigt i antagningsprocessen. DO inledde med anledning av uppgifterna en tillsyn av Plikt- och prövningsverket (dåvarande Rekryteringsmyndigheten). Under utredningen framkom att Plikt- och prövningsverket och Försvarsmakten ansvarar för olika delar av antagningen till militärtjänst. DO inledde därför även en tillsyn av Försvarsmakten år 2020.

DO:s beslut

Genom att automatiskt utesluta personer som uppgett att de har diagnosen ADHD eller autism från möjligheten att prövas för sin lämplighet att göra militärtjänst bedömer DO att Plikt- och prövningsverket och Försvarsmakten har överträtt diskrimineringsförbudet.

Det som DO:s beslut handlar om är alltså det faktum att personer som uppgett att de har de här diagnoserna inte får någon möjlighet till individuell bedömning av sin lämplighet för att göra militärtjänst.

På samma sätt som en arbetssökande kan utsättas för diskriminering redan om hen utestängs från anställningsintervju på grund av till exempel hens kön eller hudfärg – även om det senare kan konstateras att personen ändå inte skulle fått jobbet på grund av att det fanns andra personer med bättre meriter – så anser DO att det strider mot diskrimineringslagen att personer som uppgett att de har de här diagnoserna automatiskt utesluts från möjligheten att prövas för sin lämplighet för militär tjänstgöring.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022