Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kränkande bemötande vid besök på kriminalvårdsanstalt

DO har granskat Kriminalvården efter en anmälan om sexuella trakasserier i samband med besök på en anstalt.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan från en privatperson, fått information om upplevd diskriminering i form av sexuella trakasserier. En kvinna som besökte anstalten uppgav att hon tvingades vid visitering att klä av sig framför en manlig kriminalvårdare och fick sexuella kommentarer.

DO:s beslut

Vi bedömer att Kriminalvården inte brustit i sitt bemötande av besökaren samt att Kriminalvårdens rutiner gällande besökare står i överensstämmelse med diskrimineringslagen.

DO:s utredning har inte kunnat klargöra vad som hänt vid de tillfällen då anmälaren anser sig ha blivit sexuellt trakasserad av kriminalvårdare på anstalten. Kriminalvården har i sitt yttrande bestridit händelseförloppet samt de påstådda sexuella trakasserierna, liksom utförandet av ytlig kroppsbesiktning vid anmälarens besök på anstalten. DO konstaterar att ord står mot ord och att utredningen därför inte ger stöd för att diskriminering eller repressalier förekommit vid de aktuella tillfällena.

DO noterar uppgiften i Kriminalvårdens yttrande, att när kvinnor genomgår ytliga kroppsbesiktningar på anstalten, utförs dessa av kvinnlig personal vilket är i enlighet med 8 kap. 7 § fängelselagen.

DO avslutar ärendet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021
Till toppen