Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Försvarsmakten uteslöt sökande med autism utan möjlighet till individuell prövning

Händelsen enligt anmälan

En man ansökte om att få genomföra värnplikt och fick avslag. Försvarsmakten hänvisar sitt beslut till att mannen tidigare har diagnostiserats med Aspergers syndrom. Han anmälde händelsen till DO.

DO:s bedömning

DO menar att försvarsmaktens agerande strider mot diskrimineringslagen med eftersom de per automatik utesluter personer med en diagnos inom autismspektrumet. Det har inneburit att anmälaren inte fått möjlighet att prövas för värnplikt genom en individuell bedömning av hans lämplighet att genomföra värnplikt.

En autismspektrumdiagnos innefattar stora variationer på individuell nivå i fråga om både vilka begränsningar diagnosen medför, och i vilken grad funktionsförmågan är nedsatt i det enskilda fallet. En individs symptom kan därtill ofta förändras över tid.

21 november 2022: DO lämnar in stämningsansökan

DO yrkar i stämningsansökan att Försvarsmakten ska betala 45 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 3 mars 2023