Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Försäkringskassans webbplats gick inte att använda med skärmläsare

Händelsen enligt anmälan

En kvinna med synnedsättning försökte ansöka om föräldrapenning via Försäkringskassans webbtjänst. Det visade sig då att webbtjänsten inte gick att använda med skärmläsare, ett verktyg som läser av informationen på en datorskärm och sedan presenterar den i form av exempelvis syntetiskt tal.

Kvinnan hade under åren 2015-2016 haft flera kontakter med Försäkringskassan men hade fått beskedet att hon endast kunde ansöka genom att be en anhörig eller kollega om hjälp, eller att besöka ett servicekontor.

DO:s bedömning

DO menade att det inte var godtagbara alternativ att be en anhörig eller att besöka ett kontor. Bland annat eftersom en ansökan innehåller privata uppgifter om ekonomi som man inte ska behöva dela med utomstående. Det skulle ha kostat både tid och pengar för kvinnan att ta sig till ett servicekontor.

DO menade att kvinnan har utsatts för diskriminering i form av bristande tillgänglighet genom att Försäkringskassan inte vidtog skäliga åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Försäkringskassans underlåtenhet innebar att kvinnan inte var i en jämförbar situation med personer utan hennes funktionsnedsättning. Hennes ärende tog längre tid än nödvändigt och den ersättning hon fick ut var kraftigt försenad.

29 december 2016: DO stämmer

DO stämde staten genom Försäkringskassan. Vi menade att Försäkringskassan har utsatt kvinnan för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

11 september 2018: Dom i tingsrätten

Tingsrätten konstaterade i domen att Försäkringskassan inte hade vidtagit de skäliga åtgärder som lagen föreskriver under den period som kvinnan försökte nyttja webbtjänsten. Därför har Försäkringskassan utsatt kvinnan för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

2 oktober 2018: DO överklagar till hovrätten

DO yrkar att hovrätten meddelar prövningstillstånd och med ändring av tingsrättens dom förpliktar staten att till kvinnan utge diskrimineringsersättning i enlighet med DO:s yrkanden i tingsrätten.

12 mars 2021: Dom i hovrätten

Hovrätten ändrar tingsrättens dom rörande frågan om det var diskriminering i form av bristande tillgänglighet när en person med synnedsättning inte kunde använda Försäkringskassans webbtjänster för ansökan om föräldrapenning. Enligt hovrätten har det inte varit skäligt att kräva att Försäkringskassan skulle tillgänglighetsanpassa webbtjänsterna.

8 april 2021: DO överklagar till Högsta domstolen

DO ansöker om prövningstillstånd i Högsta domstolen.

20 januari 2022: Högsta domstolens beslut

Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 23 augusti 2023