Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Försäkringskassan utgick från folkbokföringsadress när de delade ut vårdbidrag

Händelsen enligt anmälan

Föräldrar med barn som exempelvis har en funktionsnedsättning och har särskilda behov, kan få vårdbidrag för att kunna ta hand om barnet i hemmet. Pengarna betalas ut till den förälder som står för den huvudsakliga tillsynen och vården. Enbart en av föräldrarna kan få vårdbidrag och om den föräldern inte vill dela bidraget får den andra föräldern ingenting.

Mannen har en son med autism tillsammans med en kvinna. De är frånskilda men tar hand om sonen varannan vecka. Det är dock bara mamman som får vårdbidrag.

Eftersom de inte bor tillsammans, valde Försäkringskassan att betala ut vårdbidraget till den förälder där pojken är folkbokförd, det vill säga till mamman. Merparten av barn till separerade föräldrar är folkbokförda hos sin mamma, även de som bor växelvis hos båda föräldrarna. Genom att utgå från var barnet är folkbokfört har Försäkringskassan därför utsatt pappan i det aktuella ärendet för indirekt könsdiskriminering, menar DO.

Anmälan till Jämställdhetsombudsmannen

Mannen gjorde en anmälan till den dåvarande myndigheten Jämställdhetsombudsmannen (JämO) som inkom den 8 mars 2007.

30 januari 2009: Stämning

DO stämmer Försäkringskassan för indirekt könsdiskriminering av en man som inte fått del av vårdbidraget för sin autistiska son. DO yrkade att Försäkringskassan betalade 100 000 kronor i skadestånd till mannen.

16 mars 2010: Tingsrättsdom

Stockholms tingsrätt anser att det inte är könsdiskriminering när en pappa nekas vårdbidrag för sin son trots att han tar hand om honom lika mycket som mamman. Försäkringskassan får ta hänsyn till folkbokföringsadressen vid beslut om vårdbidrag, menar tingsrätten.

28 februari 2011: Hovrättsdom

Svea Hovrätt har beslutat att den pappan som nekades vårdbidrag för sin son inte blev könsdiskriminerad. Därmed fastställs domen från Stockholms tingsrätt.

Diskrimineringsombudsmannen överklagade domen. Den 28 februari 2012 beslutade Högsta domstolen att inte ge prövningstillstånd. Hovrättens dom har därmed vunnit laga kraft.

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 juli 2021
Till toppen