Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Försäkringskassan nekade gravida kvinnor sjukpenning

Händelsen enligt anmälan

Sex kvinnor hade under sina respektive graviditeter haft olika relaterade besvär som gjort att deras arbetsförmågor hade varit nedsatta. Exempel på besvär var ljumskbråck, foglossning och rygg- och bäckenproblem.

Försäkringskassan nekade kvinnorna sjukpenning, med hänvisning till att besvären varit en normal följd av graviditeten och att graviditet inte är någon sjukdom.

Anmälan till Jämställdhetsombudsmannen

Kvinnorna gjorde varsin anmälan till den dåvarande myndigheten Jämställdhetsombudsmannen som inkom den 19 september 2007, den 9 oktober 2007, den 10 september 2008, den 12 september 2008, den 3 oktober 2008 och den 27 november 2008.

DO:s bedömning

DO ansåg att Försäkringskassan utsatt kvinnorna för könsdiskriminering. Genom att neka kvinnorna sjukpenning hade Försäkringskassan behandlat dem sämre än andra behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation.

7 maj 2009: Stämning

DO stämde Försäkringskassan i sex ärenden för brott mot förbudet mot direkt könsdiskriminering.

22 mars 2012: Förlikning

DO och Försäkringskassan ingick en förlikning som innebar att kvinnorna fick ersättning på 15 000 kronor vardera.

Dom mot Försäkringskassan i hovrätten

JämO stämde Försäkringskassan i liknande ärenden. Försäkringskassan fälldes i både tingsrätt och hovrätt. Domarna överklagades men Högsta domstolen gav inte prövotillstånd.

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 juli 2021
Till toppen