Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Försäkringskassan avbröt provanställning på grund av föräldraledighet

Händelsen enligt anmälan

Försäkringskassan har avbrutit anmälarens tillsvidareanställning under hans provanställning. Anledningen var att det saknades underlag för att bedöma hans prestation då han varit föräldraledig under stor del av provanställningen. Försäkringskassan har därigenom missgynnat honom genom att behandla honom sämre än de skulle ha behandlat någon annan person i en jämförbar situation av skäl som har samband med hans föräldraledighet.

Försäkringskassan har också missgynnat honom, i egenskap av anhörig till barnets mor, av skäl som har samband med kön.

2 januari 2020: DO stämmer

DO lämnade in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen och yrkar på att Försäkringskassan ska betala 120 000 kronor i diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd till mannen.

30 september 2020: Dom från AD

Arbetsdomstolen kom fram till att Försäkringskassans beslut att avbryta mannens provanställning saknade samband med könsdiskriminering.

Däremot fann Arbetsdomstolen att handläggaren blivit missgynnad i strid med 16 § föräldraledighetslagen. Eftersom Försäkringskassan hade kunnat tillgodose sitt intresse av att pröva handläggarens prestationsförmåga genom att erbjuda honom förlängning av provanställningen, i stället för att avbryta anställningen, var Försäkringskassans beslut att avbryta anställningen inte en nödvändig följd av föräldraledigheten.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021