Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Seniorboende gav yngre sökande företräde vid uthyrning av bostad

DO har granskat om en stiftelse har överträtt förbudet mot diskriminering som gäller vid tillhandahållande av bostäder genom att ge yngre sökande företräde i ansökningsförfarandet vid tilldelning av hyreslägenhet.

Därför inledde DO en tillsyn

En man som står i stiftelsens bostadskö har sökt en hyreslägenhet vid flera tillfällen men inte erbjudits någon. Mannen har anmält att stiftelsen utsatt honom för diskriminering som har samband med ålder genom att ge yngre sökande företräde i ansökningsförfarandet.

Stiftelsens uthyrningsregler innebär att de kombinerar kötid och tre olika åldersgrupper för att fördela sina lägenheter. En sökande som tillhör den yngre åldersgruppen ges företräde till en utannonserad lägenhet framför sökande som tillhör de äldre åldersgrupperna. Det gäller oberoende av den enskilde sökandens kötid.

Huvudregeln i diskrimineringslagen är att den som tillhandahåller bostäder till allmänheten inte får missgynna någon utifrån bland annat diskrimineringsgrunden ålder.

DO:s beslut

DO konstaterar i beslutet att stiftelsen har utsatt mannen för direkt diskriminering som har samband med ålder.

DO bedömer att det hade varit möjligt för stiftelsen att främja de boendes hälsa på andra och lämpligare sätt än genom särbehandling som har samband med ålder.

Med denna bedömning avslutar DO ärendet.

Läs hela DO:s bedömning i tillsynsbeslut TIL 2020/49 Pdf, 204.9 kB.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 5 juli 2022