Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Privat hyresvärd tog ut högre hyra av flyktingfamilj än av övriga hyresgäster

Händelsen enligt anmälan

En flyktingfamilj i Hällefors blev genom kommunen hänvisade en lägenhet hos en privat hyresvärd. Familjen fick betala 9 885 kronor i månaden för lägenheten, medan en annan familj, som bodde i en lika stor lägenhet hos samme värd, betalade 6 000 kronor i månaden. Orsaken till överhyran förklarade värden med att familjen var så stor och att "det är dyrare att ha invandrare som hyresgäster än svenskar".

Hyresnämnden i Linköping har slagit fast att det både fanns brister och skador i lägenheten samt att hyresvärden brutit mot god sed på hyresmarknaden när han höjde hyran för familjen. Den skäliga hyran för lägenheten borde ha varit 550 kronor per kvadratmeter, alltså 6 279 kronor i månaden, enligt hyresnämnden. Förutom att familjen utsatts för etnisk diskriminering har den också blivit ekonomiskt missgynnad av bostadsföretagets hyressättning. Anmälan gjordes till den dåvarande myndigheten Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Omed).

20 maj 2009: Dom i Tingsrätten

Örebro tingsrätt ansåg inte att händelsen var diskriminering. DO överklagade domen.

25 februari 2010: Dom i Hovrätten

Göta hovrätt dömde den privata hyresvärden att betala 30 000 kronor i skadestånd för etnisk diskriminering.

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022