Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Krav på extra slitagetillägg för hyresgäst med funktionsnedsättning

DO har granskat om en hyresvärds rutiner vid uthyrning av bostad för privatpersoner är förenliga med diskrimineringsförbudet.

Därför inledde DO tillsyn

Vi fick anmälan från en förälder (anmälaren) som vände sig till en hyresvärd för att hyra en bostad åt sitt barn. Eftersom barnet hade en funktionsnedsättning skulle även en assistent vistas i lägenheten. Hyresvärden informerade anmälaren om att hen skulle ta ut ett extra slitagetillägg eftersom det troligen skulle bli ett högre slitage på lägenheten med anledning av barnets funktionsnedsättning.

DO:s beslut

DO bedömer att hyresvärden har brutit diskrimineringslagen när hyresvärden önskat debitera ett extra slitagetillägg till en hyresgäst med en funktionsnedsättning. Hyresgästen har utsatts för ett missgynnande då hyresvärden beslutade om högre hyra. Det finns också ett direkt orsakssamband mellan missgynnandet och diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. Det slitagetillägg som hyresvärden presenterat för hyresgästen är en följd av att hyresgästens funktionsnedsättning.

Under utredningen har DO haft kontakter med hyresvärden. Hen ångrar sitt svar till anmälaren djupt. Hyresvärden har också framfört att hen inte tar ut några rutinmässiga slitageavgifter. Hen har heller aldrig haft någon avsikt att kränka eller diskriminera anmälaren eller anmälarens familj.

DO noterar att hyresvärden har uppgett att det inträffade var en engångsföreteelse och att urvalet av hyresgäster endast bygger på sakliga skäl. I och med detta bedömer DO att det inte längre kan anses föreligga någon risk för fortsatt diskriminering av personer med funktionsnedsättning.
Med dessa synpunkter avslutar DO ärendet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 24 augusti 2021
Till toppen