Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Hyresvärd behandlade hyresgäster olika inför lägenhetsbyte

Händelsen enligt anmälan

Inför ett lägenhetsbyte besiktigade hyresvärden två lägenheter som båda hade skador och bedömde att den ena hyresgästen blev ersättningsskyldig för skadorna i sin lägenhet, medan den andra hyresgästen inte behövde betala någon ersättning för skadorna i sin lägenhet.

Stämning

Den tidigare myndigheten Ombudsmannen mot etnisk diskriminering stämde fastighetsägaren för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet och menade att hyresvärden har missgynnat hyresgästen ifråga om ersättningsskyldigheten. Fastighetsbolaget har också gjort en bristfällig besiktning av den lägenhet som hyresgästen skulle flytta till, varför hon riskerade att bli ytterligare ersättningsskyldig för skador där den dag hon flyttar.

18 september 2009: Tingsrättsdom

Nacka Tingsrätt beslutade att den hyresgäst som fått betala ett högt ersättningsbelopp för skador i sin lägenhet inte blev missgynnad av hyresvärden.

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet, Diskrimineringsombudsmannen (DO). Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som ägt rum före den 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2022
Till toppen