Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Byggnadsbolag krävde medborgarskap eller bosättningstid i Sverige vid uthyrning av bostäder

DO har granskat om ett bolags rutiner vid uthyrning av bostäder är förenliga med diskrimineringsförbudet.

Därför inledde DO en tillsyn

DO beslutade att inleda en särskild tillsyn av byggnadsbolaget efter att ha tagit del av uppgifter i media. Enligt uppgifter från SVT Väst behövde privatpersoner ange sitt medborgarskap samt hur länge de varit bosatta i Sverige i bolagets intresseanmälan. SVT Väst rapporterade även att bostadsbolaget aktivt valde bort personer av utländsk härkomst i urvalet av hyresgäster.

DO:s utredning

Under utredningen berättade bostadsbolaget att deras intresseanmälan inte längre innehöll krav på uppgifter om medborgarskap eller bosättningstid i Sverige. Bolaget nekade även till de uppgifter som media framfört om diskriminering av bostadssökande. Bolaget kunde dock inte förklara varför det tidigare funnits krav på uppgifter om medborgarskap.

I sitt yttrande utryckte byggnadsbolaget även att urvalet av hyresgäster endast bygger på sakliga skäl såsom skötsamhet, referenser och ekonomi och att sökandes medborgarskap aldrig i sig har påverkat deras bedömning.

Vidare har de skrivit ner sin tidigare muntliga uthyrningspolicy som utgår från att alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka bostad i bolagets fastigheter.

DO:s beslut

DO konstaterar att det fanns inget som motiverade frågor om bostadssökandes medborgarskap i intresseanmälan. Frågorna medförde en risk för indirekt diskriminering av bostadssökande med annat etniskt eller nationellt ursprung än svenskt.

Efter att byggnadsbolaget genomfört ändringar i sin intresseanmälan och uthyrningspolicy finns dock inte längre denna risk.

DO ser därför inte längre någon risk för diskriminering och avslutar därför ärendet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021