Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Bostadsbolag nekade kvinna hyresrätt på grund av sjukersättning

Händelsen enligt anmälan

I november 2022 nekades en kvinna att hyra en lägenhet av ett bostadsbolag med hänvisning till att sjukersättning inte godkänns som inkomst. Anmälaren har ledgångsreumatism, vilket för henne innebär en varaktig funktions­nedsättning. På grund av sin funktionsnedsättning har hon beviljats sjukersättning av Försäkringskassan. Sjukersättningen omprövas vart tredje år. Anmälaren får då hem ett brev där hon får besked om fortsatt ersättning eftersom det inte kommit in nya uppgifter till Försäkringskassan.

DO:s bedömning

På grund av att bolaget tillämpat en uthyrningspolicy som inte godkänner sjukersättning som inkomst, har kvinnan missgynnats när hon inte har fått hyra en bostad. Kvinnan kan jämföras med bostadssökande som har andra typer av inkomster som godkänns av bolaget: lön, pension och studiemedel.

Bostadsbolaget har medgett att anmälaren nekats hyra lägenhet på grund av sin inkomst i form av sjukersättning. Enligt bostadsbolaget är det själva ersättnings­formen i sig som varit grund för att anmälaren nekats hyra. Av vad som framgår av DO:s utredning har anmälarens faktiska inkomst inte prövats.

14 februari 2023: DO begär ersättning

Anmälaren har genom missgynnandet gått miste om en bostad och
DO begär därför att bostadsbolaget betalar 150 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

13 mars 2024: Förlikning

DO och hyresvärden har nått en förlikning, vilket innebär att ärendet därmed avslutas.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 13 mars 2024