Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Bostadsbolag krävde permanent uppehållstillstånd för att få hyreskontrakt

DO har granskat ifall ett bostadsbolags rutiner riskerade att leda till indirekt diskriminering.

Därför inledde DO en tillsyn

DO fick genom en anmälan in uppgifter om att bostadsbolaget Väsbyhem krävde permanent uppehållstillstånd för att få teckna hyreskontrakt.

DO:s utredning

DO har begärt yttrande från bostadsbolaget där det framkom att bolaget har en regel som innebar ett krav på permanent uppehållstillstånd och att bolaget hade tillämpat regeln sedan 2006. Bolaget förklarar regeln med att det finns en risk för att en hyresgäst utan permanent uppehållstillstånd kan bli utvisad vilket leder till hyresförlust.

DO konstaterar att bolagets krav på permanent uppehållstillstånd gäller för alla som söker bostad hos Väsbyhem, oavsett etnisk tillhörighet. Dock missgynnar regeln särskilt personer med annan etnisk tillhörighet än svensk.

DO anser vidare att bolagets syfte med regeln, att säkerställa hyresintäkter, är godtagbart men kan uppnås på andra lämpliga och mindre inskränkande sätt. Kravet på permanent uppehållstillstånd är därmed inte nödvändigt för att uppnå syftet.

DO har under utredningen varit i kontakt med andra kommunala bostadsbolag och de har inte krav på permanent uppehållstillstånd i godkännanderegler.

DO:s beslut

DO menar att Väsbyhems krav på permanent uppehållstillstånd för att kunna få en bostad strider mot förbudet mot indirekt diskriminering i diskrimineringslagen.

DO förutsätter att Väsbyhem mot denna bakgrund ser över sina regler. DO kan komma att följa upp Väsbyhems arbete i detta avseende. Med dessa synpunkter avslutar DO ärendet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 9 maj 2022