Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vd utsatte anställd kvinna för sexuella trakasserier

Händelsen enligt anmälan

Under en längre tid har vd:n på företaget skickat sexuella meddelanden och bilder till kvinnan.

DO:s bedömning

DO har utrett anmälan och gör bedömningen att vd:n har utsatt kvinnan för sexuella trakasserier. DO:s bedömning är att vd:n måste ha förstått att handlingarna varit oönskade.

4 juni 2024: DO begär ersättning

DO begär att arbetsgivaren ska betala 100 000 kr i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 5 juni 2024