Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vårdföretag nekade man praktikplats på grund av hans synnedsättning

Händelsen enligt anmälan

Mannen ville utbilda sig inom socialpsykiatri och sökte praktikplats på ett gruppboende för personer med psykiska sjukdomar och missbruksproblem.

Enligt mannen berättade han om sin synnedsättning när han ringde och frågade om praktik. Men när han kom till det avtalade mötet uttryckte föreståndaren förvåning över hans synnedsättning. Föreståndaren avslutade mötet snabbt och hänvisade honom att söka praktik på ett ställe där man arbetar mer med att lyssna än med händerna.

Anmälan till DO

Mannen gjorde en anmälan till DO som inkom den 28 juli 2009.

2 februari 2010: Stämning

DO stämde vårdföretag för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. . DO menade att mannen hade diskriminerats dels eftersom han inte blev intervjuad på samma sätt som en person utan funktionsnedsättning skulle ha blivit, dels att han inte fick praktikplatsen. DO yrkade på 150 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

31 mars 2011: Dom i Arbetsdomstolen

Det var inte diskriminering när ett gruppboende för personer med psykiska sjukdomar och missbruksproblem nekade en man med synnedsättning praktik. Det meddelar Arbetsdomstolen (AD) i en dom.

AD finner att vårdföretaget inte diskriminerat mannen eftersom hans funktionsnedsättning medförde att han inte kunde utföra de nödvändiga arbetsuppgifterna på gruppboendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021
Till toppen