Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tullverket lever upp till diskrimineringslagens krav på lönekartläggning

DO har följt upp Tullverkets arbete med lönekartläggning.

Därför inledde DO en uppföljande tillsyn

DO granskade under 2023 Tullverkets arbete med lönekartläggning och konstaterade då att Tullverket inte levde upp till diskrimineringslagens krav på lönekartläggning. Av beslutet framgick också att DO planerade att följa upp myndighetens arbete med lönekartläggning under första halvåret 2024.

DO:s beslut

DO har efter sin granskning av Tullverkets handlingar bedömt att myndigheten genomfört en lönekartläggning enligt diskrimineringslagens krav.

Läs hela DO:s bedömning i tillsynsbeslut 2024/556. Pdf, 138.4 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 8 maj 2024