Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Transportstyrelsen brister i arbetet med lönekartläggning

DO har granskat Transportstyrelsens arbete med lönekartläggning.

Därför inledde DO en tillsyn

Lönekartläggning ska genomföras varje år. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

Trots att kravet på en årlig lönekartläggning finns i diskrimineringslagen, har det i olika sammanhang framkommit att många arbetsgivare inte följer det gällande regelverket. Det gäller bland annat statliga myndigheter. DO inledde därför en tillsyn av flera myndigheter, bland annat Transportstyrelsen, för att kontrollera efterlevnaden.

DO:s beslut

DO har efter sin granskning av Transportstyrelsens handlingar bedömt att myndigheten inte levt upp till diskrimineringslagens krav på att göra en lönekartläggning.

DO kommer att följa upp Transportstyrelsens arbete med lönekartläggning.

Läs hela DO:s bedömning i tillsynsbeslut DO 2022/3728. Pdf, 134.3 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 januari 2024