Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Transportföretag nekade tre chaufförer visstidsanställning på grund av för hög ålder

Händelsen enligt anmälan

Ett transportföretag nekade tre chaufförer visstidsanställning med hänvisning till deras ålder. Bolagen hade satt upp en över åldersgräns på 70 år för när de inte längre ingick nya avtal om behovsanställningar med förare. Syftet till åldersgränsen var ökad trafiksäkerhet.

DO:s bedömning

DO ansåg att chaufförerna har blivit diskriminerad av skäl som har samband med deras ålder.

DO ansåg inte heller att undantaget som finns i 2 kapitlet 2 § inte är tillämpliga i syfte minska risken för olyckor i trafiken. Det syftet kan uppnås genom mindre ingripande och mer ändamålsenliga åtgärder, till exempel den individuella prövning av den arbetssökandes medicinska förutsättningar som bolagen också gör. De tre chaufförerna har samtliga genomgått en sådan hälsoundersökning utan anmärkning.

28 maj 2014: Stämning

DO stämde transportföretaget och ett taxibolag i Arbetsdomstolen för diskriminering som har samband med ålder i sammanlagt tre ärenden. DO begärde 100 000 kronor var i diskrimineringsersättning till chaufförerna, det vill säga sammanlagt 300 000 kronor.

16 september 2015: Dom i Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen (AD) menade att det var diskriminering när transportföretaget nekade chaufförerna visstidsanställningar med hänvisning till att de hade uppnått en ålder på 70 år. Diskrimineringen hade samband med ålder.

I domen konstaterade AD att arbetsgivaren inte på ett övertygande sätt hade visat att bolagets generella övre åldersgräns var ett lämpligt och nödvändigt verktyg för att uppnå det i och för sig berättigade syftet ökad trafiksäkerhet och att särbehandlingen därmed inte kunde rättfärdigas.

Bussbolaget dömdes att betala 40 000 kronor i diskrimineringsersättning till var och en av de tre chaufförerna.

Domen har vunnit laga kraft och därmed har DO avslutat ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021
Till toppen