Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Transportföretag anställde inte kvinna för att hon var gravid

Händelsen enligt anmälan

Ett transportföretag hade vunnit en upphandling för Stockholms läns landsting och skulle anställa chaufförer för det nya uppdraget. Merparten av de övriga 33 chaufförer som hade varit anställda av den tidigare leverantören fick en provanställning hos det nya företaget. Transportföretaget valde att inte anställa en gravid kvinna, trots att hon hade flerårig erfarenhet hos den tidigare leverantören.

DO:s bedömning

DO gjorde bedömningen att transportföretaget har missgynnat kvinnan genom att neka henne provanställning som chaufför hos bolaget av skäl som har haft samband med hennes graviditet.

10 oktober 2014: Stämning

DO lämnade in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen och yrkade på att transportföretaget ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till den arbetssökande.

2 december 2015: Dom i Arbetsdomstolen (AD)

AD ansåg det var diskriminering som hade samband med kön när transportföretaget inte anställde en kvinna som vid tiden för rekryteringen var gravid.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021
Till toppen