Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Trafikverket lever upp till diskrimineringslagens krav på lönekartläggning

DO har följt upp Trafikverkets arbete med lönekartläggning.

Därför inledde DO en uppföljande tillsyn

DO granskade under 2023 Trafikverkets arbete med lönekartläggning och konstaterade då att Trafikverket inte levde upp till diskrimineringslagens krav på lönekartläggning. Av beslutet framgick också att DO planerade att följa upp myndighetens arbete med lönekartläggning under hösten 2023.

DO:s beslut

DO har efter sin granskning av Trafikverkets handlingar bedömt att myndigheten genomfört en lönekartläggning enligt diskrimineringslagens krav.

Läs hela DO:s bedömning i tillsynsbeslut 2023/5350. Pdf, 140.4 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 12 mars 2024