Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tolkföretag avbröt anställningsintervju för att kvinnlig sökande inte ville skaka hand

Händelsen enligt anmälan

En kvinna hade sökt anställning på en tolkcentral där tolkningen i huvudsak erbjuds via telefon eller video. Hon blev kallad till anställningsintervju men företaget avbröt intervjun när det blev känt att hon inte hälsade genom att ta i hand.

Kvinnan hälsar inte fysiskt på personer av motsatt kön, på grund av sin religiösa övertygelse. Istället hälsar hon på män genom att lägga handen på hjärtat.

DO:s bedömning

Under DO:s utredning har bolaget hänvisat till en neutralitetspolicy som utesluter uttryck för religion på arbetsplatsen, i form av exempelvis hälsningar. DO ifrågasätter att bolaget har haft en neutralitetspolicy med den innebörden. Dessutom omfattade den aktuella tjänsten ytterst få eller inga kundkontakter i form av fysiska möten. Bolaget tillåter också anställda att hälsa på andra sätt än att ta i hand så länge skälet inte är religiöst, till exempel av rädsla för smitta eller liknande.

Arbetsgivarens krav framstår därför som alltför långtgående. Ett mindre ingripande alternativ hade varit att föreskriva att kvinnan inte skulle göra någon åtskillnad mellan män och kvinnor i sitt sätt att hälsa.

DO anser därmed att bolaget utsatt kvinnan för diskriminering som har samband med hennes religion.

EU-dom om religiösa uttryck på arbetsplatsen

Av en EU-dom som meddelades den 14 mars 2017 framkommer att företag med hänvisning till intresset att uppvisa ett neutralt varumärke kan kräva att anställda vid kundkontakter inte ska ge uttryck för sin politiska, filosofiska eller religiösa uppfattning genom exempelvis sin klädsel. En förutsättning är dock att begränsningarna framgår av en existerande policy och tillämpas konsekvent och på ett icke-diskriminerande sätt. Av domen framgår också att neutralitetsintresset inte kan användas för att begränsa religiösa uttryck för anställda som inte har visuell kontakt med kunder.

31 mars, 2017: DO stämmer

DO har lämnat i en stämningsansökan till Arbetsdomstolen (AD). Det är nu upp till AD att avgöra ifall bolaget gjort sig skyldig till direkt eller indirekt diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning.

15 augusti 2018: Dom i Arbetsdomstolen (AD)

AD har kommit fram till att kvinnans vägran att ta personer av motsatt kön i hand skyddas av artikel 9 Europakonventionen. AD anser att tolkningsföretaget har utsatt kvinnan för indirekt diskriminering. Enligt domstolen ska företaget betala totalt 40 000 kronor i skadestånd till kvinnan. Domen har vunnit laga kraft och ärendet är avslutat hos DO.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 mars 2022