Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Städföretag nekade 57-åring arbete

Händelsen enligt anmälan

En kvinna som sökte arbete hos ett städföretag fick efter en tid beskedet av företaget att hon inte var aktuell för en intervju, eftersom bolaget ville ha yngre kvinnor.

DO:s bedömning

DO har utrett händelsen och bedömer att kvinnan utsatts för åldersdiskriminering.

7 oktober 2022: Krav på diskrimineringsersättning

DO begär att städföretaget ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

14 oktober 2022: Städföretaget betalar ersättning till kvinnan

Städföretaget betalar den ersättning till kvinnan som DO begär. Därför avslutas ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 18 oktober 2022