Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Sjuksköterska fick sämre löneutveckling på grund av föräldraledighet

Händelse enligt anmälan

En sjuksköterska fick till följd av sin föräldraledighet en sämre löneutveckling och därmed lägre lön än sina kolleger som under samma tid hade varit närvarande på arbetsplatsen.

23 september 2021: DO stämmer

DO stämmer Region Västmanland för missgynnande enligt föräldraledighetslagen.

En föräldraledig arbetstagare ska inte missgynnas av skäl som har samband med föräldraledighet. Det innebär att när det är dags för lönerevision ska arbetsgivaren tänka bort föräldraledigheten och utgå från den anställdes prestation innan föräldraledigheten.

DO begär att regionen ska betala 40 000 kronor i kränkningsersättning till kvinnan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 september 2021