Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Serviceföretag valde bort 57-årig kvinna vid rekrytering

DO har granskat ett serviceföretag om de i samband med ett rekryteringsförfarande under hösten 2018 har överträtt förbudet mot diskriminering som har samband med ålder.

Därför inledde DO en tillsyn

En 57-årig kvinna har i en anmälan lämnat uppgifter om att hon hösten 2018 sökte en tjänst på ett serviceföretag (bolaget). Tjänsten var annonserad på platsbanken. Bolaget valde att inte gå vidare med hennes ansökan av skäl som har samband med ålder.

DO:s beslut

Direkt diskriminering är uppbyggt kring de tre kriterierna missgynnande, jämförbar situation och orsakssamband med en diskrimineringsgrund.

Vi bedömer att kvinnan har missgynnats eftersom hon inte blivit kallad till en anställningsintervju. Vi bedömer också att kvinnan har varit i en jämförbar situation med samtliga personer som kallades till en anställningsintervju. I ett fall som detta, när det är utrett att en arbetsgivare har tillämpat diskriminerande urvalskriterier vid behandlingen av en ansökan, framhåller vi också att det inte finns något krav på likvärdiga meriter för att den missgynnade ska anses vara i en jämförbar situation. Alla arbetssökande kan nämligen, oavsett meriter, anses vara i en jämförbar situation, så till vida att den som söker ett arbete ska kunna räkna med en korrekt behandling av ansökan, utan att någon ovidkommande hänsyn tas till en diskrimineringsgrund.

Vi kan även konstatera att bolaget har tillämpat ett kriterium för tjänsten som haft samband med diskrimineringsgrunden ålder och att detta har bidragit till att kvinnan inte gick vidare i rekryteringen. Även om ålderskriteriet inte varit det enda, eller kanske inte ens det avgörande skälet, till att hon inte gick vidare i rekryteringen är sambandet tillräckligt för att det ska kunna vara fråga om diskriminering.

Bolaget hade behov av en långsiktig rekrytering och uppgav det som motivering när de tog hänsyn till ålder i rekryteringen till tjänsten. Vi bedömer att det inte har funnits något sådant berättigat syfte med ålderskriteriet som är tillåtet enligt likabehandlingsdirektivet. DO bedömer därför att bolagets beslut att inte gå vidare med kvinnans ansökan i den aktuella rekryteringen har inneburit en överträdelse av diskrimineringsförbudet.

Vi framhåller också att det inte krävs någon avsikt att diskriminera för att det ska vara fråga om diskriminering. Det är tillräckligt att hänsyn – oavsett bakomliggande skäl – tas till en diskrimineringsgrund.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021