Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Restaurang avbröt provanställning i samband med graviditet

Händelsen enligt anmälan

En kvinna påbörjade en provanställning på en take-away restaurang och fick kort därefter veta att hon var gravid. Till följd av graviditeten var hon sjukfrånvarande vid ett par tillfällen och bad också om att inte behöva utföra vissa arbetsuppgifter. Kvinnan bad även om att få gå tidigare på grund av sitt mående.

Arbetsgivaren meddelade kvinnan kort efter detta att hennes provanställning skulle avbrytas och att man inte längre ansåg att restaurangbranschen passade för kvinnan.

DO:s bedömning

Då det måste stått klart för arbetsgivaren att kvinnans frånvaro och de besvär hon hade berodde på graviditeten, är det DO:s uppfattning att agerandet har varit fråga om diskriminering som har samband med kön.

27 april 2023: DO begär ersättning

DO begär att företaget ska betala 200 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

9 maj 2023: Förlikning

Arbetsgivaren och kvinnan har nått förlikning i ärendet. Det innebär att ärendet nu är avslutat.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 12 maj 2023