Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Rekryteringskampanj välkomnade endast kvinnor

Jämställdhetsplan

Bolaget har genom sin redovisning till DO visat att företaget har upprättat en plan för sitt jämställdhetsarbete och genom denna redovisat att man bedriver ett aktivt arbete i de delar som varit föremål för DO:s tillsyn.

Observera att diskrimineringslagen bestämmelser om aktiva åtgärder ändrades 2017 vilket bland annat innebär att kravet på jämställdhetsplan är borta.

Rekrytering

Av bolagets uppgifter framgår att den aktuella kampanjen syftade till att åstadkomma en jämnare könsfördelning vilket i sig kan vara förenligt med diskrimineringslagen.

Likväl var kampanjen utformad på ett sådant sätt att den gav intryck av att män inte skulle komma att anställas vid bolaget den aktuella månaden. Kampanjens utformning var därmed ägnad att avskräcka män från att söka arbete vid bolaget den aktuella månaden. DO menar därför att kampanjen utgör direkt diskriminering.

Eftersom kampanjen ger intryck av att ge ovillkorligt företräde för kvinnor framför män, kan den inte heller rättfärdigas med hänvisning till undantaget för så kallad positiv särbehandling.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 mars 2022
Till toppen