Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Provanställning avbröts när gravid kvinna var sjukskriven

Händelsen enligt anmälan

I början av 2023 påbörjade kvinnan en provanställning inom hemtjänsten. Ett par dagar senare sjukskrev sig kvinnan på grund av graviditetsrelaterade besvär och var därefter inte på arbetet.

I början av maj fick kvinnan besked om att provanställningen avslutades med anledning av hennes frånvaro. Beskedet kom när det stod klart att hon inte skulle kunna återgå i tjänst innan provanställningen löpte ut.

Kommunen uppgav att skälet till att provanställningen avbröts var att de inte kunnat utvärdera kvinnans arbetsinsats och kompetens på grund av hennes sjukfrånvaro.

DO:s bedömning

DO bedömer att det var diskriminering när kommunen i Västsverige avslutade prov­­anställ­ningen för en kvinna som var sjukskriven på grund av besvär kopplade till sin graviditet. Kvinnan har missgynnats genom att hennes provanställning avbröts av skäl som har samband med graviditetsrelaterad frånvaro. Ett missgynnande som har samband med graviditet är i diskrimineringslagen likställt med diskriminering som har samband med kön. Det gäller också graviditets­relaterad frånvaro.

17 oktober 2023: DO begär ersättning

DO begär att kommunen ska betala 150 000 kronor i diskriminerings­ersättning till kvinnan.

1 november 2023: Kommunen betalar ersättning

Kommunen betalar den begärda ersättningen till kvinnan. DO avslutar därmed ärendet.

EU-rätten ger ett starkt skydd mot diskriminering av gravida i arbets­livet. Om skyddet endast skulle omfatta gravida vars arbetsförmåga inte påverkas av graviditeten skulle det inte vara ändamålsenligt. Frånvaro på grund av graviditetsrelaterade besvär kan därför inte bedömas på samma sätt som annan frånvaro.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 22 november 2023