Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Praktikant utsatt för sexuella trakasserier

Händelsen enligt anmälan

Det var under en kick-off som en chef på ett bolag uttryckte flera sexualiserande och kränkande kommentarer till praktikanten. Bolaget har medgett flera av de uttalanden som har beskrivits och att det har varit fråga om sexuella trakasserier.

DO:s bedömning

Det som har sagts till den utsatta har varit av en sådan natur att det måste ha framstått som självklart att det skulle kunna uppfattas som ovälkommet och kränkande. Det är därför enligt DO ett tydligt fall av sexuella trakasserier som arbetsgivaren är ansvarig för.

29 september 2023: DO begär ersättning

DO bedömer efter att ha utrett händelsen att bolaget ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning.

10 oktober 2023: Bolaget betalar ersättning

Bolaget betalar ersättning till praktikanten och ärendet är därmed avslutat.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 22 november 2023