Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Platsannons efterfrågade endast kvinnor

DO har granskat ifall utformningen av en platsannons riskerade att leda till direkt diskriminering.

Därför inledde DO en tillsyn

DO fick genom en anmälan information om att en platsannons efterfrågade personal av ett visst kön. I annonsen stod att det aktuella bolaget sökte ”en vaken, framåt tjej”.

DO:s utredning

Under utredningen har DO inhämtat yttrande från bolaget som menar att beskrivningen i annonsen blev fel. Det är inte kön utan kvalifikationer som beaktas vid urval och meritvärdering. Bolaget har både kvinnor och män i alla åldrar och från olika bakgrunder anställda.

Avgörande i EU-domstolen

EU-domstolen har i ett avgörande (EU-domstolens dom i mål C-54/07, Firma Feryn EU:C:2008:397, Länk till annan webbplats. punkt 25) slagit fast att det utgör direkt diskriminering att arbetsgivare i samband med rekrytering uttalar sig offentligt på ett sätt som är avskräckande för personer med viss etnisk tillhörighet, oavsett om det finns en person som lidit skada eller inte. Överträdelsen av diskrimineringsförbudet sker alltså redan genom själva uttalandena.

DO:s beslut

Den anmälda annonsen har varit utformad på ett sådant sätt att den avskräckt män från att söka den utlysta tjänsten. Bolaget har dock förklarat bakgrunden till hur annonsen kom till, att den var felaktigt formulerad och att den är borttagen. Bolaget har också förklarat att man inte tar hänsyn till kön vid rekrytering.

Mot bakgrund av detta finner DO inte anledning att vidta några ytterligare åtgärder på grund av annonsen. DO avslutar därför ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021