Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ojämställda löner under fotbolls-VM

DO har granskat om Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har överträtt förbudet mot diskriminering som har samband med kön i fråga om ersättning till fotbollsspelare i damlandslaget i samband med VM 2019.

Därför inledde DO en tillsyn

DO fick en anmälan om diskriminering som bland annat beskrev att damlandslagsspelarna inte fick samma ersättning av SvFF som herrlandslagsspelarna, trots att dam-landslagsspelarna bör anses utföra likvärdigt arbete med herrlandslags-spelarna.

DO:s beslut: Svenska fotbollsförbundet har inte överträtt diskrimineringsförbudet

DO konstaterar i beslutet att spelarna i damlandslaget har missgynnats i lönehänseende. Men även om damerna missgynnas och lönerna är ojämställda så har det inte har varit fråga om diskriminering i lagens mening. Förklaringen till det är att dam- och herrlandslagen inte befunnit sig i en så kallad "jämförbar situation" vilket lagen kräver.

Av utredningen i ärendet framkom att den ersättning som de båda landslagens spelare har fått bland annat består av rörliga delar som varit beroende av yttre faktorer som exempelvis publik- och marknadsförings-intäkter. Det framgick också att den betydligt lägre ekonomiska kompensation som damlandslagets spelare mottagit beror på denna rörliga ersättning.

DO påpekar dock i beslutet att fotbollsförbundets lönesättning innebär att principen om lika lön för lika arbete oberoende av kön inte upprätthålls inom landslagsfotbollen. Från jämställdhetssynpunkt är detta klart otillfredsställande. Mot den bakgrunden vill DO särskilt understryka att myndighetens ställningstagande i diskrimineringsfrågan inte hindrar SvFF och spelarföreningarna från att tillsammans välja en annan ersättningsmodell som skulle garantera lika lön för manliga och kvinnliga landslagsspelare.

I och med beslutet har DO avslutat tillsynen mot Svenska fotbollförbundet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 maj 2023