Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Mjölkbonde avslutade praktik för att den anställde ville ha barn

Händelsen enligt anmälan

En kvinnan fick via Arbetsförmedlingen en praktikplats hos mjölkbonden våren 2009. Hon uttryckte flera gånger en önskan om fortsatt anställning.

I början av maj fick kvinnan missfall, något som hon berättade för sin arbetsgivare dagen efter att det skett. Några dagar senare avbröt arbetsgivaren hennes praktiktjänstgöring. I ett inspelat samtal i slutet av maj förklarade han att han inte ville anställa någon som ville ha barn, eftersom det skulle bli dyrt och besvärligt för företaget att hitta en ersättare i samband med föräldraledigheten.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 11 juni 2009.

1 december 2009: Stämning

DO stämde arbetsgivaren för könsdiskriminering och för brott mot föräldraledighetslagen.

19 januari 2011: Dom i Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen beslutade att mjölkbonden utsatt kvinnan för diskriminering som har samband med kön när hon nekades anställning. Kvinnan hade också missgynnats i strid med föräldraledighetslagen, eftersom en av orsakerna till att hon hade nekats fortsatt anställning var en förväntad framtida föräldraledighet. Bonden dömes att betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd till kvinnan.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021
Till toppen