Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Migrationsverket nekade man arbetsintervju på grund av hans ålder

Händelsen enligt anmälan

Mannen sökte hösten 2013 flera utlysta tjänster som asylhandläggare vid Migrationsverket. Kvalifikationerna som söktes var bland annat högskoleutbildning med juridisk eller statsvetenskaplig inriktning och kvalificerad erfarenhet av förvaltningsrätt.

Den 52-årige mannen är utbildad jurist och har flerårig erfarenhet av förvaltningsrätt från en annan myndighet. Trots det blev vare sig han eller någon annan sökande som var äldre än 36 år kallad till intervju.

Av de 18 personer som anställdes var två födda 1978 och övriga på 80-talet. Nästan hälften av de som anställdes var nyutexaminerade jurister och saknade erfarenhet av förvaltningsrättsligt arbete.

Anmälan till DO

Mannen gjorde en anmälan till DO som inkom den 15 juli 2014.

DO:s bedömning

Efter DO:s utredning anser DO att den arbetssökande har blivit diskriminerad på orsaker som har samband med ålder.

27 januari 2015: Förlikning

DO har ingått en förlikning med Migrationsverket. Migrationsverket har medgett att mannen har utsatts för åldersdiskriminering. Förlikningen innebär att Migrationsverket betalar en ersättning på 75 000 kr till mannen.

I och med förlikningen är tvisten löst och DO avslutar ärendet.

Migrationsverket har även till DO uppgett att man kommer att se över sina rekryteringsrutiner framöver bland annat för att säkerställa att det inte förekommer någon diskriminering i samband med rekrytering.

Fakta

Forskning och annat kunskapsunderlag visar att diskriminering vid rekrytering förekommer och att individer inte har tillgång till arbetsmarknaden på lika villkor. Diskriminering vid rekrytering får allvarliga konsekvenser, både för enskilda individer men också för samhället i stort.

I en forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet Pdf, 1013.3 kB. som sammanställts på uppdrag av DO ges en översikt av den forskning som har bedrivits i Sverige de senaste tio åren inom området diskriminering vid rekryteringsprocessen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 juli 2021
Till toppen