Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Migrationsverket avslutade provanställning efter vab

Händelsen enligt anmälan

En kvinna började i februari en provanställning på Migrationsverkets förvarsenheter. I mitten av juni blev hon kallad till ett möte med sin chef och fick då beskedet att provanställningen inte skulle övergå i en fast anställning utan i stället skulle avslutas. Under samtalet diskuterades kvinnans frånvaro på grund av vab och egen sjukdom.

DO:s bedömning

DO har utrett händelsen och anser att det har varit ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen. Enligt lagen är det tillräckligt att föräldraledigheten är en av flera orsaker för att situationen ska vara ett missgynnande.

18 september 2023: DO begär ersättning

DO bedömer att Migrationsverket till följd av missgynnandet ska betala 200 000 kronor i skadestånd för kränkningen.

3 oktober 2023: Arbetsgivaren betalar ersättning

Migrationsverket betalar till följd av missgynnandet skadestånd till kvinnan. Därmed avslutar DO ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 4 oktober 2023