Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Matvarukedja i Stockholm sa att arbetssökande hade fel kön

Händelsen enligt anmälan

Kvinnan hade i sökt anställning i en matvarubutik i södra Stockholmsområdet. Hon fick komma på intervju men företaget erbjöd ingen anställning. Chefen förklarade att det berodde på att den sökande hade "fel kön" och "att det blir så mycket kackel om det är mycket tjejer". Chefen sa även att det inte var något fel med den sökande och att det inte var personligt.

En man fick den aktuella tjänsten.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 22 september 2014.

DO:s bedömning

DO anser efter sin utredning att matvarukedjan utsatt kvinnan för diskriminering som har samband med kön.

Den rekryterande chefen har förklarat beslutet med att företaget i samband med nyrekryteringar eftersträvar en jämn könsfördelning, och att det var för många kvinnor i butiken vid det aktuella tillfället.

I diskrimineringslagen finns visserligen ett visst utrymme att vidta åtgärder för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män, till exempel positiv särbehandling. Åtgärden ska tillämpas restriktivt och en förutsättning för att positiv särbehandling ska vara tillåten är bland annat att arbetsgivaren bedriver ett systematiskt arbete som har till syfte att främja jämställdheten.

Av lagens förarbeten framkommer att positiv särbehandling är tillåtet i det enskilda fallet när en arbetsgivare bedriver systematisk verksamhet som har till syfte att främja jämställdheten i stort. Detta förutsätter att man till exempel anknyter till träffade jämställdhetsavtal eller annat samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Enstaka diskriminerande åtgärder utan stöd i en jämställdhetsplan eller ett jämställdhetsavtal kan inte försvaras med hänsyn till undantaget för positiv särbehandling (prop. 2007/08:95 s. 502-503).

20 april 2015: Ansökan om stämning

DO stämmer matvarukedjan till Arbetsdomstolen och begär 75 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

20 maj 2015: Förlikning

Livsmedelskedjan medgav att det var diskriminering som har samband med kön när den kvinnliga arbetssökande valdes bort i en rekrytering. Mot bakgrund av medgivandet valde parterna att ingå en förlikning och den arbetssökande fick 75 000 kronor i ersättning från företaget.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021
Till toppen