Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Matleveransföretag avbröt provanställning efter besked om graviditet

Händelsen enligt anmälan

En kvinna som var provanställd på ett matleveransföretag fick meddelande om att hennes provanställning inte skulle övergå till en tillsvidareanställning efter provanställningsperioden löpt ut. Bolagets beslut har haft samband med kvinnans graviditet och har därigenom missgynnat kvinnan av skäl som har haft samband med hennes kön.

12 maj 2021: DO stämmer

DO stämmer bolaget för att de utsatt kvinnan för direkt diskriminering och yrkar att de ska betala diskrimineringsersättning med 70 000 kronor.

10 november 2021: Förlikning

Kvinnan och företaget har träffat en förlikning. DO återkallar därför sin talan i målet och begär att Arbetsdomstolen skriver av målet från vidare handläggning. Ärendet är därmed avslutat hos DO.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2022