Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Landsting anställde inte barnmorska som krävde samvetsfrihet

En barnmorska anmälde ett landsting för diskriminering som hade samband med religion eller annan trosuppfattning. Anmälaren uppgav i sin anmälan att hon hade sökt men inte fått anställning vid tre kliniker eftersom hon hade meddelat att hon på grund av sin religiösa övertygelse inte kunde utföra aborter.

DO:s beslut

Efter att ha utrett de anmälda händelserna gjorde DO bedömningen att omständigheterna i ärendet inte gav anledning att anta att kvinnan har diskriminerats av landstinget. DO avslutade därför ärendet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021
Till toppen