Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Läkemedelsverket kallade inte kvinna med utländsk bakgrund till intervju

Händelsen enligt anmälan

Våren 2013 sökte den 57-åriga kvinnan, som är född i Iran, fyra utlysta tjänster som regulatorisk handläggare vid Läkemedelsverket. I juli fick hon beskedet att hon inte kommit ifråga för någon av tjänsterna, och enligt Läkemedelsverket berodde det på att kvinnan var överkvalificerad.

Läkemedelsverket hade i anställningsannonsen angivit som krav att sökande skulle ha farmaceutisk eller annan naturvetenskaplig högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Verket skriver i annonsen att sökande med erfarenhet från arbete med regulatoriska processer på Läkemedelsverket och/eller läkemedelsföretag skulle meriteras. Men till intervju var det flera kvalificerade sökande med erfarenhet från läkemedelsindustrin som inte kallades, däremot yngre sökande med svenskklingande namn som var klart mindre meriterade.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 22 januari 2014.

DO:s bedömning

Enligt DO har kvinnan utsatts för diskriminering som har samband med ålder och etnicitet.

4 juni 2014: Förlikning

Läkemedelsverket medgav att de har diskriminerat den arbetssökande och därmed har parterna ingått en förlikning. Förlikningen innebar att Läkemedelsverket betalde 75 000 kronor i ersättning.

I och med förlikningen är tvisten löst och DO avslutade ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 maj 2021